• สมัครตัวแทนกับเรา อนาคตกำหนดได้เอง

  • การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไปไม่ต้องสำรองจ่าย

  • จะไปหาหมอ หรือนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้

  • ออมเพื่อวางแผนเกษียณอย่างสุขใจ

  • คุ้มครองแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุทุกสถานที่ทั่วโลก

ปาลภัสสร์ เขียวฉอ้อน
สำนักงานตัวแทน เลขที่ 310/48 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 อีเมล์ : palaphat.azay@gmail.com มือถือ : 061-789-0599

latest projects

These are few latest projects published on my site

View All

ประกันสุขภาพเด็กหายห่วง

ประกันค่ารักษาแบบจ่ายตามจริง

ประกันสุขภาพปลดล็อค

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายตามจริง

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับเด็ก 1- 10 ปี ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

latest articles

These are few latest articles published on my site

View All